Oczyść mię Boże...

Serce czyste stwórz we mnie,
a ducha prawego we wnętrznościach moich,
Niechże me modlitwy nie płyną daremnie,
O Boże, do nóg świętych Twoich.

Od tajemnych występków oczyść mnie Boże,
gdyż serce mając grzechem obciążone,
jakże je w modlitwie przed Tobą otworzę,
przed Twym majestatem - tak zanieczyszczone?

I od swawolnych grzechów, oczyść mię Boże,
by one nade mną - nie zapanowały.
Pragnę tworzyć myśli czyste, nim usta otworzę,
by słowa moje serca mego nie kalały.

Do Ciebie idę.., do źródła łaski Twojej,
Wszechmogący Boże mój i Panie.
Pragnę z plam wszelkich obmyć serce moje,
by Duch Twój, znalazł w nim czyste mieszkanie.

Nie pozwól na to ukochany Boże,
by złe myśli miały wygrać walkę ze mną.
Tyś jest mocą moją o każdej dnia porze,
ucieczką i ratunkiem, siłą do życia - codzienną..!

Dodatkowe informacje