Czekam na Królestwo...

Czekam na Królestwo Twoje Panie,
zmartwychwstania - czekam dni...
Era nowa na świecie nastanie,
którą wprowadzisz Panie - Ty..!

A gdy już Królestwo zaprowadzisz Panie,
Mocą Swą - wprowadzisz w świecie ład.
W sprawiedliwości zaczniesz świata osądzanie
i naprawiać będziesz Panie świat..!

Ewangelii Kościół Twój Panie,
razem z Tobą rządzić światem będzie.
Nikomu odtąd krzywda się nie stanie
i Prawo Boże - nastanie wszędzie..!

Edukacji wiek dajesz światu Panie,
dla poznania Prawdy - całe tysiąc lat!
Na świecie czas próby dla ludzkości nastanie,
i z pomocą Kościoła - odrodzi się świat.

A kto posłuszny będzie Prawu temu, Panie,
pożytek weźmie swój charakter naprawiając.
Albowiem, pod Nowym Przymierzem dostanie
nowe, wieczne życie, w przywróconym raju..!

Słowa Twe, są chlebem dla nas Panie,
karmią lud Twój i są dlań ostoją. Ich moc,
sprawia w nas - ducha wzrastanie,
Ewangelii siłą, obecnością w nich Twoją!

Gdy Ty jesteś Duchem Swoim blisko Panie,
oczekiwać na Królestwo -
jest mi łatwiej niesłychanie..!

Dodatkowe informacje