Twe Imię, Jezu ...

Jezu.., który jesteś bezmiarem miłości,
czemuż na wołanie moje nie przybywasz,
pierwej, niż z ust mych wybiegną słowa
niecierpliwości..?

Wiem, iż natrętnie wołam Panie Ciebie,
lecz do kogo mam iść Panie, gdyż
teraz jestem w codziennej potrzebie..?

Gdy moje doświadczenia aż zenitu dosięgają,
sama nie wiem Panie, że znów wołam Ciebie,
bo i ust mych straże przed bólem pierzchają!

Już ściany mieszkania ten krzyk bólu znają,
którym Panie, wołam do Ciebie, gdyż i siły
- do znoszenia - też mnie opuszczają..!

Twe Imię Jezu, biedne serce koi ...więc
mnie wspomóż, nim mnie rozpacz dosięgnie,
boś Ty Panie, Zbawicielem moim.

Kocham Ciebie Panie, Tyś Pasterzem moim,
nie porzucaj mnie bólem złamaną,
choć podążam tak wolno, za Stadem Twoim.

O, Jezu miłosierny... Święty Panie,
w Twe pocieszenia szczerze uwierzyłam
więc, niech ta wiara w Twą opiekę -
we mnie pozostanie!

Dodatkowe informacje