Z Imieniem Pana...

Z Imieniem Pana zasypiać z wieczora,
rano się budzić z myślą o Panu.
Dobra jest także każda inna pora
- by być przez Pana -wysłuchanym.

Dobrze jest z wieczora opowiedzieć Bogu,
jak przeżyliśmy ten dzień cały.
Jak dług spłacamy za krew Pańską drogą,
i co czyniliśmy - dla Bożej Chwały..?

Dobrze jest pamiętać, czyjąśmy własnością,
dobrze jest pamiętać - komu służyć chcemy.
Co jest najpierwszą naszą powinnością,
nim rankiem - z domów swych wyjdziemy..?

Dobrze jest także pamiętać przytem,
by wzmocnić stan ducha naszego.
Zanim zderzymy się z jutrzejszym świtem -
nim wejdziemy - w rzeczywistość jego!

Przed wyjściem z domu, z samego rana,
ponieważ nie wiemy co zdarzyć się może.
łaskę ku pomocy poprośmy Pana,
i czyńmy co wypada - w Imię Boże..!

Gdy tak codziennie rozliczysz się z sobą,
gdy o czystość swego serca będziesz dbać,
Pan cię nie opuści, Pan będzie z tobą,
lecz chodzić za Nim musisz, Pan cię musi znać!

Imienia Pana mocno trzymać się,
jak drzewo trzyma się własnego pnia.
Przy Bogu i Panu co dzień wiernie stać,
aż do ostatniego - naszej służby dnia..!

Dodatkowe informacje