Dałeś Boże...

Dałeś Boże Syna Swego,
na ofiarę dałeś Go..!
Za Adama i ród jego,
który
popadł - w grzechu zło.

Dałeś Boże Syna Swego,
jakże wielka miłość w Tobie!
Do
człowieka żyjącego,
i do tego - co już w grobie.

Dałeś Boże Syna Swego,
nawet za - niewiernych..!
By podźwignąć mógł każdego,
Syn Twój - miłosierny..!

 

Niech Ci będzie Cześć i Chwała
i na wieki - Uwielbienie...
Bo z Twej ręki ziemia cała
uzyskała - Odkupienie..!

Dodatkowe informacje