My, Twoje Owce...

Panie Jezu.., Ty jesteś Pasterzem,
którego Owce się nie boją.
One Ci ufają.., One Tobie wierzą,
karmiąc się Twym Słowem, pasąc się
w spokoju.

Panie Jezu.., Ty jesteś Pasterzem,
którego Owce - tak kochają..!
One Ci życie swe niosą w ofierze,
przy Tobie - złego się nie lękają.

Panie... Ty chociaż mieszkasz w niebie,
wiemy, że Duchem Jesteś z nami.
Czytamy Twe Słowa, ucząc się od Ciebie,
postępowania - Twoimi śladami..!

Panie Jezu... Ty jesteś Pasterzem,
Swych owiec, strzegąc je z nieba.
Ty patrzysz na nie.., w opiekę je bierzesz,
gdy przed wrogiem obronić je trzeba.

My Twoje owce tak Ci ufamy,
Panie nasz, Pasterzu.., Zbawicielu.
Patrząc u niebo, z głębi serca wzdychamy
i tęsknimy - do wyglądanego celu..!

A celem Twych owiec, o Panie.
jest życie w owczarni Królestwa Twego!
Nasze życie jest bojem oraz podążaniem,
w posłuszeństwie - do dnia ostatniego..!

 

Dodatkowe informacje