Drogą cierpień...

Drogą cierpień wiedziesz mnie,
śladem Syna Twego stóp..
Ja Ci dam prowadzić się,
Boże mój - aż po grób..!

Drogą cierpień wiedziesz tych,
co kochają Prawdę Twą.
Podtrzymujesz zawsze ich
w doświadczeniach - ręką Swą.

Drogą cierpień chodził Pan,
brzemion ludzkich niósł nie mało.
Cierpiał też prześladowanie,
Jego Kościół - Jego Ciało..!

Drogą cierpień chodzi lud,
co tę krew - za cenną ma.
I tę miłość i ten trud
które Pan - za wszystkich dał!

Ja tą drogą chodzić chcę,
od lat chodzę po niej właśnie.
Pragnę na niej spełniać się,
zanim życia iskra - zgaśnie!

Dodatkowe informacje