W miłosierdziu Twoim...

W miłosierdziu Twoim, o Boże,
przechadzam się codziennie.
Oglądam wczesne Jasne zorze,
nieba pochmurne, błękitne... i płomienne!
W łaskach Twych obfitych, o Boże,
każdy mój dzień - pławi się.
Ledwie moje oczy ze snu otworzę,
cudowność życia - porywa mnie..!

W miłosierdziu Twoim, o Boże,
schraniają się wszystkie moje dni.
Te radosne i te, którymi się trwożę -
one wszystkie coś dobrego wnoszą mi.

Miłosierdzie Twoje, o Boże,
niech nie opuszcza nigdy mnie.
Niech mi ono przejść przez
życie pomoże,
i niech będzie ze mną - w ten ostatni dzień!

Dodatkowe informacje