Pamiątka Ostatniej Wieczerzy...

Przyszedłeś Panie z nieba,
na padół łez, rozpaczy.
by uczyć lud jak trzeba
żyć lepiej, żyć inaczej.

Przyszedłeś na świat Panie,
Swą krew za niego dać.
Kupić mu - zmartwychwstanie -
choć świat, nie chciał Cię znać!

My chcemy postępować,
po starych ścieżkach Panie.
I we właściwym czasie
święcić - Twe Zmartwychwstanie!

My chcemy postępować,
jak Ty - postanowiłeś.
kiedy z Swymi Uczniami,
po raz ostatni, byłeś!

Tyś Uczniom mówił Panie,
że się wypełnił czas.
Żeś Ty jest tym Barankiem -
co miał wybawić nas!

Dziś w świecie - zamieszanie,
błędów nasiano wiele.
My Czcić Cię chcemy Panie,
jak niegdyś, w Pierwotnym Kościele.

Corocznie się schodzimy,
śmierć Twoją - wspominając.
Symbole krwi i ciała -
w Wieczerzy - spożywając.

Błogosław Jezu nam,
w tej Pamiątki - obchodzeniu.
Wieczór ten nam przypomina,
o naszym poświęceniu..!

Dodatkowe informacje