Pójdźmy w ślad Chrystusa...

Pójdźmy w ślad Chrystusa,
nie bójmy się cierni
co z grzechu Adama zostały na ziemi.
Pójdźmy w ślad Chrystusa
niech nam Imię Jego, tarczą będzie
w walce, ucieczką od złego.
Pójdźmy w Chrystusa ślad
wierni, aż po grób,
bośmy uczynili z naszym Panem ślub.
Jezus Pan przed Ojcem Swym,
z win obmyje nas, gdy
zmartwychwstania przyjdzie czas...
Pójdźmy wszyscy wraz, wiara niech
prowadzi nas - do serca Jezusa.
Chociaż tonie w grzechu świat,
chociaż Prawdy - nie chce znać
i zabija brata - brat -
my musimy w Prawdzie stać!
Bo On za nas zmarł na krzyżu,
umęczony wielce,
by grzech świata skryć przed Ojcem -
w Swojej zamknąć męce..!

Dodatkowe informacje