Bądź dobrej myśli...

Bądź dobrej myśli synu mój drogi,
bądź dobrej myśli - nawet w dniu złym.
Także, gdy zmartwienia wejdą w twoje progi,
niech nie przytłoczą cię ciężarem swym.

Bądź dobrej myśli, moje dziecko drogie,
bądź pełen wiary, w najcięższych dniach.
Póki chodzisz z Panem, póki chodzisz z Bogiem,
nie pokona cię trudność ani życia strach.

Bądź dobrej myśli, mój drogi synu,
choć świat się trzęsie w posadach swych.
Nawet najcięższe życia próby - przeminą,
gdy Pan będzie z tobą - w doświadczeniach tych.

Dodatkowe informacje