Bądź panią...

Bądź panią domu pięknego,
ubieraj się w szaty wspaniale,
niech się zapach olejku wonnego,
unosi, w twoim domu całym.

Niech służebnicami twymi zostaną,
tak niezbędne - Nadzieja i Wiara.
Wraz z nimi przygotuj mieszkanie
i utrzymać je w czystości się postaraj.

Nadzieja jest odważna i śmiała,
poprowadzi cię w walce - dla Pana.
Dopóki będzie z tobą mieszkała,
każda twa walka będzie wygrana.

A Wiara? Wiara wniesie zaufanie,
z którym zastosować możesz,
w życiowych, trudnych zmaganiach -
wszelkie obietnice Boże!

Kochaj te służebnice, one na to zasługują
a wiernie tobie służyć będą.
One twój dom pięknie rozbudują
i wszelkich nicości się z niego pozbędą.

Bądź panią tego domu pięknego,
który pełen będzie do Boga miłości.
Miłości, co posila walką strudzonego
i czyni, że czerpie z niej wiele radości.

Że w trudach tych walk on znajduje,
łatwość, chwalebne zwycięstwa.
I w sercu swoim się rozkoszuje -
dziękując Bogu, za te błogosławieństwa.

Korzystaj z usług Wiary i Nadziei,
tak długo, aż wypełni się ich czas.
Aż ujrzymy to, czego dziś się spodziewamy,
czego Wiara - nauczyła nas.

Gdy Nadzieja przyniesie ci spełnienie
wszystkich obietnic - przez Boga danych,
wówczas zbędnym stanie się wierzenie,
w rzeczywistość rzeczy oglądanych.

I odejdą od ciebie Nadzieja i Wiara,
gdy wypełni się to - co wypełnić miały.
Lecz twój dom pusty nie zostanie,
gdyż będzie on - przez Miłość zamieszkały!

Będzie unosił się zapach olejku wonnego,
gdy Pan będzie w domu twoim gościł...
I to się Panu spodoba, dlatego -
iż będzie to woń Miłości..!

Bądź zatem panią domu pięknego,
ubieraj się w szaty wspaniałe,
gdyż są już zwiastuny obecności Tego -
który zakróluje - nad światem tym całym!

Dodatkowe informacje