Alabastrowy słoik...

Miej serce wypełnione, kosztownościami,
miłością, dobrocią, radością, pokojem.
Niech się napełni dobrymi uczynkami,
na rzecz Pańskich braci, serce twoje.

Miej serce emanujące, wonnościami,
dobrych życzeń i sympatii, dla każdego.
Niech twe uczynki będą drogimi maściami,
wylanymi na rany.., potrzebującego!

Miej serce, niczym słoik alabastrowy,
kosztowną zawartością wypełniony.
Noś, do ofiar gotowość, w słoiku owym,
wobec braci, Panu poświęconych.

To co uczynisz, co uczynić możesz,
z najlepszymi twoimi pobudkami.
Uniesie się zapachem, przed oblicze Boże,
z alabastrowego słoika, serca intencjami!

Mając przywiej, wylewać zapachy przyjemne,
chociażby drogo cię to kosztowało.
Wylewaj to, co masz drogocenne,
jeśli dla Pana sług, być to miało!

Bóg nie wymaga od nas więcej,
lecz tylko tyle, ile kto dać może.
Bóg błogosławi widząc iż serce,
pełne jest wdzięczności, w dziecku Bożym.

Wylewaj zawartość z alabastrowego słoika,
stłucz go nawet, w razie konieczności!
Zapach uczynków z pamięci Bożej nie znika,
zwłaszcza tych dobrych. Pełnych miłości!

Dodatkowe informacje