Bądź ziarnem pszenicznym...

Bądź, jak to ziarno pszeniczne,
pełne wewnątrz, pokarm zdrowego.
Niech twoje wnętrze wypełnią liczne,
pokarmy.., ze spichlerza Bożego.

Boską wolą jest, by nie wmieszało się,
do twego wnętrza, jakieś ziarno kąkolu.
By podstępnie, nie skaziło cię..,
bądź ziarnem pszenicznym, zgodnie z Bożą wolą!

Nie wchodź na pola pełne kąkolu,
pochylaj się raczej, ku pszenicznym kłosom.
Nie łącz się ze światem! To jest Bożą wolą..,
nie ulegaj kuszącym.., lecz fałszywym głosom!

Nie jednocz się z nimi, jeśli nie musisz,
cóż z tego że czasem, będziesz w samotności
Wspomnij na Pana.., i serce swe ucisz,
i ciesz się gdy cierpisz, dla sprawiedliwości!

Z opozycją świata spotkać się możesz,
z opozycją tych, co ciemność kochają.
Lecz pozostań pszenicą! Tym ziarnem Bożym,
które, dla wiary.., cierpień doświadczają!

Pan Jezus, cierpiał dla nas, przed nami,
a my weszliśmy na drogę Jego.
Lecz Bóg nas strzeże. Nie jesteśmy sami,
w Nim nasza siła! I cieszmy się z tego!

Dodatkowe informacje