Biblia wszystko ci powie...

Wiesz o tym zapewne już,
że to Pan Bóg , nasz świat stworzył,
I o tym, że Jezus Pan,
jest jedynym.., Synem Bożym!

Że Jezus żył na świecie,
już temu.., dwa tysiące lat.
Że kochał każde dziecię,
że przyszedł, by zbawić świat!

Że Jezus, miał Apostołów,
że dwunastu ich było.
Że wpajał im Prawdę o Bogu..,
i do bliźnich, miłość!

Uczył.., o Królestwie Boga,
które na ziemi ma być.
Że do Królestwa jest, jedna droga,
i że tą drogą należy iść!

Wiesz o tym zapewne też,
że Bóg, zmarłych z grobów wzbudzi!
I o tym zapewne wiesz,
iż Jezus, dał Swe życie, za ludzi!

W przyszłości.., śmierci nie będzie,
wojnom.., Bóg, kres położy!
Szczęście i pokój, zapanuje wszędzie..,
na całym świecie, w Królestwie Bożym!

Na pewno już o tym wiesz,
bo wszystko jest w Bożym Słowie!
Możesz przeczytać.., jeśli chcesz,
a Biblia Święta-wszystko ci powie!

Musisz przecież poznać, wolę Boga,
jeśli chcesz iść, drogą Jego.
Już wiesz, jakże piękną jest ta droga..,
więc czerp..,ze źródła Bożego!

Dodatkowe informacje