Bieda, nie jest najgorszym złem...

Życie, trudnym być się wydaje,
najcięższym bywa ono, dla ubogich.
Los, niektórym zbyt wiele daje,
przywilejów, rzeczy pięknych i drogich!

Trudno jest, z biedą na plecach iść,
a przy tym zachować, radość na twarzy.
Lecz wiara w Boga.., pomaga żyć,
radzić sobie z tym, co się w życiu zdarzy!

Więc nie należy poddawać się,
nastrojom, jakie żal w nas może zrodzić.
Czemprędzej od siebie odsuń je,
by nie mogły tobie, w niczym szkodzić!

Każdą zawiść i zajątrzenie,
staraj się wyrwać z serca, z korzeniem!
Zazdrość niszczy..! Zazdrość zabija!
Zniszcz ją dziś.., nie pozwól jej się rozwijać!

Choć to czasem trudne.., raduj się,
masz przecież w sobie, ducha bogatego!
Wiarę w moc, by pokrzepić cię,
poprawić twój nastrój, w czasie dnia złego!

A jeśli jest zbyt wiele, złych dni,
i nie możesz poradzić sobie, z nimi.
Nasz Lekarz, Jezus, pomoże ci,
idź więc do Niego.., z problemami swymi!

Lecz bieda.., nie jest najgorszym złem,
jakie spotkać cię może, w życiu twoim.
Są gorsze nieszczęścia w życiu tem,
a z biedą, gdy trzeba.., da się oswoić!

Niech więc serca twego nie kala,
zazdrość ni zawiść, ni inne złe siły.
Wiara, niech na to, nie pozwala,
by w głowie uczucia te, się rodziły!

Dodatkowe informacje