Bojaźliwym być, nie możesz...

Nie bój się, i nie zatrważaj,
trudnościami się nie zrażaj,
gdyby przed tobą wyrosły.
Pomnażaj wiedzę o Bogu,
i cel swój wzbogacaj wzniosły,
chodząc zawsze, Pańską drogą!

Pan się troszczy, o każdego,
to jest wierny Słowom Jego!
Ufaj Panu.., nie bądź bierny,
ucz się pilnie lekcji Jego.
Gdyż Pan Jezus.., od Swych wiernych,
oczekuje właśnie tego!

Pan cię wyrwie z ręki wroga,
gdy ten, stanie na twych drogach.
Niech się serce twe raduje,
niech się serce nie obawia.
Wiernych Swoich Pan miłuje,
z niebezpieczeństw ich wybawia!

A więc, w rozpacz nie popadaj,
pilnie Słowo Boże badaj.
Bojaźliwym, być nie możesz,
gdyż żołnierzem jesteś Pana!
Noś więc śmiało Słowo Boże,
co dzień.., od samego rana!

Dodatkowe informacje