Chrześcijanin...

Jest pełen światła, energii i mocy,
których udziela wciąż tym,
co nie chcą przebywać w ciemnościach nocy,
i niemocy.., w życiu swym.

Choć wiele oddaje ze światła swego,
nie ubywa go jemu.
Zasobna jest,,elektrownia,,jego,
darmo daje-każdemu!

,,Miasto na górze ukryć się nie może,,
tak i światło chrześcijańskie.
Bo chrześcijanin świeci światłem Bożym,
on jest świecznikiem-Pańskim!

W tym świetle ludzie zobaczyć powinni,
dobre uczynki jego.
Zobaczyć iż ludzie Pańscy, są inni,
będą chwalić, Wszechmogącego.

Chrześcijańskie światło powinno świecić,
niczym na niebie-słońce!
Swym blaskiem może w sercach rozniecić,
uczucie do Boga-gorące!

Dodatkowe informacje