Co to jest dusza...

Uformował Pan Bóg, z prochu ziemi ciało,
subtelny organizm dał ciału temu.
Lecz ono jeszcze człowiekiem się nie stało,
póki dech życia, nie był dany jemu!

Aż do tego czasu, ciało, martwym było,
nie widzące oczy.., uszy nie słyszące.
Nie mówiące usta, serce-co nie biło,
nieruchome płuca.., krew zimna, stojąca.

Ten twór.., to nie człowiek ani dusza,
on był jak martwe jakieś zwłoki.
Był kompletnym.., lecz nie mógł poruszać,
żadnym organem, swej cielesnej powłoki!

Duszą stał się człowiek, istotą czującą,
gdy Pan Bóg, tchnął dech-w oblicze jego.
Mocą tchu, popłynęła krew ożywiająca..,
poprzez serce.., do organizmu całego!

Czym jest dusza..? dusza, z mocy Bożej,
jest połączeniem tchu żywota-z ciałem.
Dech żywota.., iskra życia wszelkich stworzeń,
rozpala życie, w organizmie całym

Duszą nie jest ludzkie ciało,
duszą nie jest także, dech żywota.
Gdy jedno z drugim, mocą Bożą złączone zostało-
powstał człowiek, żyjąca dusza, rozumna istota!

Z prochu ziemi Bóg uczynił ludzkie ciało,
z prochu ziemi.., i z gliny uformował je.
Na skutek tchu żywota, ożywione zostało,
razem tworząc duszę.., póki śmierć-nie zniszczy jej.

Dusza.., to istota żyjąca! Dusza, to trwanie-
tchu żywota w ciele każdego stworzenia.
Gdy nastąpi ich rozpad.., dusza-żyć przestanie,
dech życia wróci do Boga, a ciało w proch się zamienia.

I nie ma już duszy! Ona zmarła bowiem,
bez względu na przyczynę z jakiej to się stało.
Bo dusza jest śmiertelną. Napisano w Słowie Bożym:
Bóg zdolnym jest zniszczyć i duszę, i ciało!

Lecz Księga święta, Bożą Obietnicę zawiera,
o Odkupieniu wszystkich, ludzkich dusz.
A więc człowiek, nie na zawsze umiera,
Syn Boży, krwią Swoją -  zapłacił Okup już!

Dodatkowe informacje