Czekać w cierpliwości...

Uczyć się musimy czekać, w cierpliwości,
na błogosławieństwa trzeba umieć czekać.
Nawet wśród przykrych życia okoliczności,
także.., jeśli z odpowiedzią Pan nasz zwleka.

Chociaż czasami jest nam bardzo, bardzo źle,
nie bądźmy z powodu czekania, zawiedzeni.
A raczej módlmy, módlmy się,
w słusznym czasie będziemy błogosławieni!

Gdyż Bóg wyznaczył czas, na świata stworzenie,
potem urządzał świat, ludziom na mieszkanie.
Bóg dał czas światu, na jego doświadczanie,
także przyjście Chrystusa, Bóg miał w Swoim Planie!

Stwórca wyznaczył czas, na Ewangelii Wiek,
również na wybór Kościoła, Bóg wyznaczył czas.
Swojemu ludowi wyznaczył czas -na bieg,
więc liczenie się z czasem, dotyczy także nas!

Zaufajmy Bogu! Zaufajmy Panu!
Bowiem to próba wytrwałości, być może?
A nasze prośby wysłuchane zostaną,
gdyż Bóg, nie zawiedzie Swoich wiernych stworzeń!

Niech więc będzie ufne, to nasze czekanie,
ta próba cierpliwości, umocni nas w Panu.
Bóg usłyszy najcichsze wołanie..,
niech więc nasze serca, wierne pozostaną!

Dodatkowe informacje