Dlaczego kochamy Boga...

Dlaczego kochamy Boga,
dlaczego Jezusa miłujemy?
I dlaczego, w Prawdzie chodzić chcemy,
jaką jest, ta Pańska droga..?

Pierwszy, umiłował nas Bóg,
Jezus, za świat oddał życie Swoje!
Prawda, czyni pięknym serce twoje,
jest najpewniejszą, z świata dróg!

Wiara uczy nas, mądrości,

,,drogi jej rozkoszne, i spokojne,
Szczęśliwsze jest serce, bogobojne...
gdyż czerpie-z Bożej miłości!

Miłość Boga, dodaje sił,
radości ducha, z wiary przychodzą.
One nam gorzkości życia słodzą,
by wierzący.., szczęśliwszy był!

Warto więc, miłować Boga,
,,Bo nie masz pokoju, niepobożnym,
Czy to ubogim, czy też zamożnym,
najlepszą jest-Pańska droga!

Dlatego Boga miłujemy,
miłujemy także-Jezusa Pana.
I tej Prawdy, która jest nam dana
trzymajmy się! I w niej-stójmy!

Dodatkowe informacje