Pozostań wierna Bogu...

Pozostań wierna aż do śmierci Bogu,
to były ostatnie z ust twoich słowa.
Tak żegnałeś małżonkę swoją drogą..,
chociaż nie była, ku temu-gotowa.

W jednej chwili padły wszystkie marzenia,
w jednej chwili smutek wdarł się, i trwoga.
Rzeczywistość, tak trudna do zniesienia,
lecz sił dodawała jej-wiara w Boga!

Pozostań wierna aż do śmierci Bogu,
w słowach ostatnich troska o nią twoja.
One będą wieść małżonkę twą drogą,
przez trudy życia, i w wiary bojach.

Tak wielkie brzemię.., tak słabe ramiona,
lecz wierni zgadzają się-z wolą Boga.
Patrząc na krzyż Pański, jest pokrzepiona,
z jej serca znika rozpacz, znika trwoga!

Dodatkowe informacje