Z nowym duchem...

Ty nas z martwych wzbudziłeś, o Panie,
nasze serca, nie są już martwymi.
Przez Twoją śmierć, i Twe zmartwychwstanie,
dla Boga jesteśmy już-żywymi!

Ty dla nas chlebem stałeś się Panie,
pokarmem wiernych Twoich, codziennym.
Kto, Tobą żyje.., żyw pozostanie,
osiągnie pokój serca, bezcenny!

Sam pokarm ciała, życia nie daje,
lecz wstrzymuje istoty konanie.

Karmiąc ducha.., odnowy doznajesz,
budzisz się z martwoty, do życia powstajesz!

Nasze serca są dziś, odnowione,
z Twojej łaski to się stało, Panie.
Z nowym duchem, wiarą ożywione,
nasze serce, niech z Tobą zostanie!

Przyszedłeś Jezu, by zbawić ten świat,
przyszedłeś zetrzeć grzech Adamowy.
Przyszedłeś temu dwa tysiące lat,
narodziłeś się, dla świata odnowy!

Dodatkowe informacje