Dwanaście gwiazd w koronie Kościoła...

Z pośród wszystkich, którzy wówczas na świecie żyli,
dwunastu tylko Panie wybrałeś.
W Których sercach, pokorę widziałeś,
tych, Którzy świętym Twoim Słowom, uwierzyli!

Wybrałeś Dwunastu, by gwiazdami się stali,
w koronie Kościoła Najświętszego!
By w czasie bytu swego ziemskiego,
zaginionych.., Izraelskich Owiec szukali.

Miasto Jeruzalem, dwanaście gruntów miało,
na nich dwanaście Imion wpisanych.
Dwunastu Apostołów! Wybranych
Barankowych.., aby Mu Kościół budowało!

W Elim.., dwanaście źródeł było,
Jezus, dwunastu Apostołów miał.
W nich natchnienie i nieomylność wlał..,
by z Nich.., dwanaście źródeł, Boskiej Prawdy biło!

Dwunastu Ich było.., dwunastu zostać miało,
Jakubowi, Bóg dwunastu synów dał!
Izrael, dwanaście pokoleń miał..,
na dwunastu Stolicach,dwunastu Apostołów,
będzie siedziało!

Dwunastu tyko Apostołów wybrał nasz Pan!
Gdy Judasz zdradził Pana naszego,
Pan, na to miejsce wybrał, innego
Apostoła. Lecz nie zmienił się, ich liczebny stan!

W Elim.., siedemdziesiąt palm nad źródłami było,
to Apostołów pomocnicy są.

Jezus Pan, wybrał Ich, Sam.., liczbą tą,
Siedemdziesięciu, ze źródeł dwunastu.., tę wodę piło!

Tylko dwunastu Apostołów Barankowych,
następców Ich, nigdy być nie miało!
Choć wielu.., Ich Imieniem się zwało,
,,gwiazd błąkających się,, zdrajców Jezusowych!

Tylko Dwanaście gwiazd, jest w koronie Kościoła,
tylko dwanaście Źródeł, Prawdy tej!
Co, z Synem Bożym utożsamia się,
która nam została.., po świętych-Apostołach!

 

 

Dodatkowe informacje