Gdy jakiś żal...

Gdybyś może jakiś żal,
kiedyś.., do kogoś miała.
Niczym niepotrzebny szal,
zrzuć to z siebie..,moja mała!

Gdyby kiedyś.., tobie ktoś,
wyrządził szkodę jaką.
Ty, nie płać złością, za złość,
nie graj monetą taką

Bo jakże to może być,
gdy ty, nie wybaczysz im..?
Czy będziesz mogła z tym żyć..?
Z tą drzazgą.., w serduszku swym?!

Musisz inaczej.., ty wiesz,
inaczej uczy nas Bóg!
Wybaczaj im.., jeśli chcesz,
by tobie Pan, wybaczyć mógł!

Więc, gdy kiedyś, jakiś żal,
wniknie do serca twego.
Niczym ciążący ci szal,
zrzuć go! Dla Pana swego.

Bo miłość.., naszą wiarą,
bo miłością jest sam Bóg!
Odpłaci nam, tąż miarą..,
jaką w nas znaleźć mógł!

 

Dodatkowe informacje