Idźcie śmiało...

Idźcie przed siebie.., idźcie śmiało,
wkraczając w ten-Nowy Rok.
Pomoc będziecie mieć, nie małą..,
gdy na śladach Pana, postawicie swój krok.

Idźcie śmiało.., gdyż Bóg błogosławi,
tym.., którzy chodzą pokornie z Nim.
Bądźcie wierni i ufni, a Pan sprawi,
iż pokonacie trudy, w Nowym Roku tym!

Idźcie przed siebie śmiało,
wszyscy, którzy z Panem chodzić chcą.
Pomoc będziecie mieć, niemałą..,
bowiem Syn Boży dba-o własność Swą!

Dodatkowe informacje