Jako ten Baranek...

Jako ten Baranek, Syn Boży
życie Swe na ofiarę złożył.

Aby ludzkość z grobów mogła wstać,
Jezus musiał, Okup za nią dać!

Dał życie Swoje, dobrowolnie,
na śmierć męczeńską szedł spokojnie.
Jak bardzo musiał pokochać lud,
by wziąć na Siebie, Zbawienia trud!

Czy lud jest za to, wdzięczny jemu,
czy pragnie służyć Zbawcy swemu?
Czy serce swoje Mu otwiera? nie..?
Pan przecież za wszystkich-umierał!

Dodatkowe informacje