Jesteś żołnierzem Pana...

Do Armii Pańskiej wstąpiłeś,
jesteś już żołnierzem Jego.
Kwiat swej młodości złożyłeś,
w ręce Boga, Wszechmogącego!

Różnych dróg szukają młodzi,
ty wstąpiłeś na tę właśnie!
Po niej niegdyś, Jezus chodził,
na tej drodze jest, najjaśniej!

Serce odważne mieć trzeba,
i wiele potrzeba-pokory!
By walczyć dla Pana z nieba,
w świecie obłudnym.., i chorym!

Młode serce w sobie nosisz,
i to serce, Bogu dałeś!
Ewangelię Pańską głosisz,
bowiem Prawdę, pokochałeś!

Niech cię nie przestraszy świat,
jesteś już, Pana żołnierzem!
W służbie trwaj do końca swych lat,
służ wiernie.., gorliwie i szczerze!

Dodatkowe informacje