Jezu, Ty bardzo dzieci kochałeś...

Jezu, Ty tak bardzo dzieci kochałeś,
bo w sercach dziecinnych ich..,
nie było pobudek złych,
a Ty Panie, tę ich szczerość widziałeś!

Matki, przynosiły dzieci do Ciebie,
a Ty, im pozwoliłeś!
Dzieci, błogosławiłeś,
i przytulałeś je Jezu, do Siebie!

Uczyłeś Jezu, Swoich uczni, tego..,
że jak dzieci, mają być,
by w Królestwie Twoim żyć.
Że nawrócić się muszą, by wejść do Niego!

By zamieszkać w Królestwie Twoim, Panie,
trzeba Boga miłować.
Uczyć się Jego Słowa,
wierzyć w Twoją śmierć.., i zmartwychwstanie!

Małe dzieci, najczystsze serca mają..,
takie serca mieć trzeba,
by je uznał Bóg z nieba.
Serca, co za Tobą Jezu, zdążają!

Dodatkowe informacje