Każdy kwiatek, to cud...

Każdy kwiatek, to cud Boży,
każdy kwiatek inny urok ma.
Dla człowieka Stwórca stworzył
kwiaty. On.., w nie miłość Swoją wlał.

Każdy kwiatek, da człowieka,
w każdym kwiatu, woń i uroda.
Ów cud.., na twe oczy czeka,
Bóg to piękno, tobie oddał!

By twe oczy się cieszyły,
by serce twe się roztkliwiło.
By twe nozdrza tę woń piły,
by w twej duszy mieszkała-miłość!

Dodatkowe informacje