Żółte lilie...

Żółte lilie, niczym promieni słońca
usta.., w uśmiechu ciepłym rozchylone.
Ich żółte płatki są suche, od gorąca,
opadła z nich rosa, wody są spragnione!

Te lilie.., ach, cóż z tego że złote są,
jeśli im brak, dżdżu życiodajnego!
Bowiem lilie są, jak trawa. Bez wody-schną,
także człowiek, też żyć nie może bez tego!

Lecz lilia.., jest tylko lilią. Jest kwiatem,
kiedy uschnie, nikt po niej nie zapłacze.
Ale człowiek jest ponad tym, roślinnym światem,
o wiele wyżej! Więcej dla Boga znaczy!

Gdy Stwórca kwiaty tak pięknie ozdobił,
to miał wiele, dla człowieka, miłości!
Jeśli ten świat.., tak dla niego przyozdobił,
za posłuszeństwo tylko, ten dar wierności!

Błogosławiona jest ta ziemia cała,
świat, dla człowieka, kwieciem przystrojony!
Wszechmocnego miłość, to wszystko nam dała,
niech za to będzie Bóg.., i Pan, uwielbiony!

Jedynie wiarę, Cześć i Uwielbienie,
za to wszystko człowiek, dać Bogu może.
Posłuszeństwa i uczynków pewną miarę,
Bóg oczekuje, od Swoich własnych stworzeń!

Żółte lilie, niczym promieni słońca
usta.., w uśmiechu ciepłym rozchylone.

Dodatkowe informacje