Kim jestem...

Czymże jestem.., prochem marnym,
czymże jestem..? wątłą nicią.
Ze swym ciałem, tak niezdarnym,
usiłuję żyć, w tym życiu!

Jaką jestem? Ustępliwą,
jaką jestem..? niczym ćma.
Z tą naturą nadwrażliwą,
czy ja żyję..? ledwie trwam.

Więc kim jestem..? dzieckiem Bożym,
więc kim jestem? wolną duszą!

Wiara mój charakter tworzy
nowy..! starą wolę z trudem krusząc!

Gdzie ja jestem..? na tym świecie,
gdzie ja jestem? na tej ziemi!
Resztki życia na swym grzbiecie
niosę.., chodząc drogami Pańskimi.

Czymże jestem..? istotą wciąż żywą,
i swój krzyż, wiernie nieść się staram.
Mimo wszystko, jestem istotą-szczęśliwą..,
gdyż nadzieja mnie wspiera, i wiara!

A kiedy śmierć w dom mego progu
stanie.., nim Bóg przerwie-życie me.
Pragnę myślami być tuż, przy Bogu,
by z myślą o Nim-zbudzić się!

Dodatkowe informacje