Kościół Boży...

Maluczkiego Stadka, nie ma już śród nas...
Członkowie Wielkiego Grona.., już w niebo wzięci!
Lecz Kościół Boży.., składa się, z czterech Klas,
a trzecią z nich są, Starożytno święci!

Dziś, Młodociano - Godnych Klasy jest Wiek,
jest Czasem.., jaki w Swym Planie, wyznaczył im Bóg.
Ten lud, dla Pańskiej Prawdy poświęcił swój bieg,
ucząc, i prowadząc wiernych, pośród Pańskich dróg!

Przez Wieki dziejów, Prawda zniekształcana,
więc trudno dziś ludziom, w Słowo Boże uwierzyć!
Sprawa Okupu.., nie jest doceniana,
obojętność i niewiara, w świecie się szerzy!

Wielu dziś, Prawdy.., nawet nie chcą słuchać,
odwracają się, na dźwięk Bożego Imienia.
Pewna część ludzi, woli zostać głucha,
nie widząc powodów, by w swym życiu coś zmienić!

W tym czasie ucisku.., jaki gnębi świat,
inna się jeszcze Klasa, rozwija dla Boga.
Niby Wybrańcy.., lud Ostatecznych lat,
chodzący po wąskich, Chrystusa drogach!

Mimo błędów i fałszu, i świeckich złud,
warto żyć dla Jezusa, i nieść Sztandar Jego!
Podejmować co dzień noszenia Prawdy, trud,
pocieszać świat.., nadzieją Królestwa Bożego!

O zmartwychwstaniu mówić.., choć dzisiaj świat,
może chciałby uwierzyć w to.., lecz nie jest w stanie.
Lud Boży, światło Prawdy nosi od lat..,
by wskazać drogę Pańską, tym.., co chcą stać na niej!

Na świecie ciągle jest, wiele cierpienia,
dla wielu jest ono ciężarem, ponad siły.
Jednak ból, byłby lżejszym do zniesienia,
dla ramion, które się wiarą w Boga wzmocniły!

Lecz te Czasy Ostateczne na świecie,
utkane są fałszem.., są pełne przewrotności!
Chodzących na oślep, wiatr życia zmiecie,
zdepczą ich silni.., nieczuli, i bez litości!

Więc nim Pan, Królestwo Swoje założy,
nim na ten świat, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości.
Pocieszenie i światło nieść, pragnie lud Boży,

dla zgłodniałej, Prawdy.., biednej ludzkości!

Dodatkowe informacje