Kto niedbały...

Nie wróci się stracony czas,
zmarnieje talent który jest w nas.

Do służby straci sposobności,
ten, kto ma ducha, niedbałości!

Niech, nie tracąc chwili, kto może,
zanosi bliźnim, dziś.., pokarmy Boże.
Jeśli kto w Prawdach owych zasmakuje,
szczęsny.., kto dla Boga, duszę pozyskuje!

Więc, jeśli Prawdę ktoś z nas zna,
gdy jej choć trochę, ktoś z nas ma.
Niech się nią dzieli, z łaknącymi..,
niech się nie kryje, z bogactwami swymi!

Bo duch człowieka, niedbałego,
jest duchem marnotrawnym! i dlatego,
dobrze szafuj darem, który dał ci Bóg..,
by inny skorzystać, z twojej wiedzy mógł!

Bo przecież nie wie nikt tego,
czy dożyje do dnia-jutrzejszego!
Więc siej.., dla Pańskich Niw,
dzisiaj..! pókiś jeszcze żyw!

Dodatkowe informacje