Kto Żyda nienawidzi...

Ten, kto Żyda nienawidzi,
niech się wstydzi! Niech się wstydzi.
Ta postawa jego wroga,
rani Pana! Rani Boga!

Ten, kto poznał Słowo Boże,
nienawidzić Go, nie może!
Jezus nauczał, miłości,
do każdej, narodowości!

Kto bliźniego nienawidzi,
niech się wstydzi! Niech się wstydzi.
Maria, z rodu żydowskiego,
została Matką-Syna Bożego!

Żyd.., wybranym jest Narodem,
Jezus Pan, był, z Żydów rodem!
Więc kto Żyda nienawidzi,
niech si e wstydzi! Niech się wstydzi

Żyd, cierpienia wiele doznał,
od złej strony, chrześcijan .poznał!
W pogromach ginął, z chrześcijańskich rąk,
nie żałowano Żydom, mąk..!

Wiele przeminęło wieków,
a nienawiść wciąż w człowieku!
Za t tylko, że Żydem, jest Żyd,
to mówi chrześcijanin..? Wstyd!

Wschodzi już Królestwo Boże,
tam, nienawiść wejść-nie może!
Ono, u Żydów powstanie,
z Jeruzalem wyjdzie, Królowanie!

Żyd, nie stracił wiary w Boga,
choć tak tępion był, przez wroga!
Niechże się więc ten zawstydzi,
kto wciąż Żyda, nienawidzi!

Dodatkowe informacje