Któryż jest Bóg podobny Tobie...

Jeden jest tylko Bóg. Ty Stwórco jesteś nim!
Nie zatrzymałeś na wieki, gniewu Swego.
Zdjąłeś moc klątwy z grzechu Adamowego,
czyniąc zadość Sprawiedliwości, w Synu Swym.

Któryż bóg odpuszczał nieprawość narodów,
któryż bóg, jest dla grzeszników-miłosierny?
Dla niepoprawnych, upartych i niewiernych..,
któryż bóg dał tyle, miłości dowodów..?

Któryż bóg jest podobny Tobie, mój Boże,
Ty nie żałujesz Swego zmiłowania.
Choć czasem, musisz, użyć rózgi karania,
tych.., którym ona jeszcze pomóc może.

Abrahamowi, miłosierdzie okazałeś,
Izraela wywiodłeś z egipskiej niewoli.
Tyżeś, na ich powrót na swą ziemię dozwolił,
Ty.., nadzieję zmartwychwstania światu dałeś!

Któryż Bóg jest podobny Tobie, mój Boże,
w niebie prócz Ciebie, nie ma innego Boga.
Tylko Jezus.., ta jedna z Twej łaski droga..,
którą do serca Twego, człowiek trafić może.

Zbyt mało jest słów, by pełną cześć oddać Ci,
zbyt mało słów, by w nich dobroć zmieścić Twoją.
Zbyt mało słów! Żal, że świat tego nie pojął,
zbyt mało słów i.., niewiele zostało dni.

Bo oto właśnie, mój Boże.., w czasach tych,
w bólach, Królestwo Chrystusowe się rodzi.
Wejście Jego.., radośnie przyjąć się godzi,
tak długo oczekiwane, przez wiernych Twych!

Dodatkowe informacje