Ku Chwale Boga...

Niech pieśń do nieba leci,
niech brzmi, ku Chwale Boga.
Bo roznieca ją płomień miłości,
do Pana. Bo warta jest tego-dziecina droga!

Niech usta moje Bogu śpiewają,
niech serce bije, dla Stwórcy mego.
Gdyż oczy moje dziś oglądają,
to, co jest dla mnie, najcenniejszego!

Choć usta moje drżą ze wzruszenia.
choć oczy moje płaczą, z radości!
Jestem pełna czci.., pełna uwielbienia,
i pełna dla Boga-wdzięczności!

Niech Chwała Stwórcy, na wieki brzmi,
za miłosierdzie, i miłość Jego.
Za słońce, którym rozjaśnił mi,
szarość codzienną.., domu mojego!

Dodatkowe informacje