Miasto Święte Boga...

O Jeruzalem..! Miasto Święte Boga,
Stolico Królestwa nadchodzącego.
Długimi wieki deptane przez pogan,
przez przeciwnika Bożego!
Jesteś tęsknotą duszy mej,
myśląc o tobie.., wzruszam się!

Niegdyś zapłakał nad tobą, Syn Boży,
jednak czas niełaski, już zakończył się!
Obietnice, które Bóg niegdyś złożył..,
o, Jeruzalem.., zaczęły wypełniać się!
Już wkrótce Bóg wywyższy cię,
ponad ten świat, co deptał cię!

O, Jeruzalem.., czas ten już nadchodzi,
że Słowo Pańskie, wyjdzie spośród ciebie!
Obiecane Królestwo, już się rodzi,
Boska wola, będzie na ziemi, jak w niebie!
Choć jeszcze fale cierpienia,
niosą ucisku, utrapienia!

Jeruzalem, przez wrogów otoczony,
lecz Bóg, zniszczy nieprzyjaciela twego!
Pod władzą Chrystusa lud twój zgromadzony,
bezpiecznym będzie, nie uświadczy złego.
Miasto Święte, Jeruzalem,
rozbłyśniesz-ku Bożej Chwale!

Dodatkowe informacje