Nie bójcie się...

Z bojaźnią, i ze drżeniem.., ze czcią,

przed bramę Bożą chodźcie codziennie.
Okażcie Bogu wierną miłość swą,
o każdej dnia porze, niezmiennie.

Ten Rok się kończy. Z doświadczeń jego,
weźcie naukę.., skorygujcie własne śluby.
Jakie owoce były skutkiem życia poświęconego-
w Prawdzie. Co wam nie wyszło.., nie wytrzymało próby.

W ten Nowy Rok.., wejdźcie ukochani moi,
odważnie..! Jednomyślnie, i pełni ufności.
Choć niewiadomych jeszcze tyle przed wami stoi-
to pewnymi bądźcie, Bożej opatrzności!

Nie bójcie się kochani, postanowień nowych
stawiać sobie, w służbie dla Boga.
Przecież Bóg w podjętych wysiłkach owych,
wspomoże was, na służby waszej drogach!

Czasem, w waszych wnętrzach krzyczą niepokoje,
walczycie z ciałem.., przeciwnikiem, i świata pokusami.
Wzywając Imienia Pańskiego, zwyciężycie boje..,
które w przyszłym Roku, mogą stać-przed wami.

Więc polecam was Bogu, ukochane dzieci,

Bóg, dla wiernych Swoich, ma wiele miłości!
Idźcie drogą Pana.., niech Prawda wam świeci,
byście widzieć mogli, te najświętsze-wartości!

Dodatkowe informacje