W przypowieściach mówiłeś...

Ty Panie, potrafiłeś w sercach czytać,
grzesznik nie mógł ukryć się.
Więc nienawidzili Cię,
przewrotność ich serc, nie była skryta!

Ci, w których rękach Prawda Boża była,
przed ludem ją skrywali.
Swych ustaw nauczali,
by nie Tobie, lecz im, ludzkość służyła!

Więc, że fałszywe oni serca mieli,
w przypowieściach mówiłeś.
Nawet, gdy ich gromiłeś,
by słuchając Cię, nic nie rozumieli!

Także i potem.., i dziś jeszcze Panie,
Prawdę, z błędem mieszają!
Lud, w niewiedzy trzymają,
tak będzie, aż Twe Królestwo nastanie!

Dodatkowe informacje