Dziękuję Ci Boże, za te narodziny...

Nie wiem, jak mam ci dziękować,
za Twe miłosierdzie, łaskawy Boże.
W najpiękniejszych nawet słowach,
wdzięczność moja, zmieścić się nie może.

Czas przemijał.., Boże, przemijały dni,
wybacz, że zwątpiłam w szansę mą.
Tyżeś łaski Swej udzielił dzisiaj mi,
przenajświętszą, szczodrą ręką Swą!

Dziękuję Ci Boże, moim sercem całym,
dziękuję za skarb, któryś mi dał.
Za otarcie mych łez, za dar wspaniały,
co spełnieniem mych marzeń się stał!

Dodatkowe informacje