Odnalazł cię Bóg...

Odnalazł cię Bóg,mój drogi synu,
kiedy pączkiem byłeś w mojej dłoni.

Byś się mógł w świetle Słowa, rozwinąć,
i swe serce przed Bogiem, wyłonić!

Nas maluczkich ujrzał.., nie ominął,
wskazał drogę, którą iść należy!
Odnalazł cię Bóg, mój drogi synu,
otworzył twe serce, tyś.., Weń uwierzył!

Na swej drodze ustawił twe nogi,
ujrzeć Prawdę pozwolił twym oczom.
Więc, niech się z Bogiem, mój synu drogi,
wszystkie dni twoje.., przez życie toczą!

Odnalazł cię Bóg mój synu, po to,
byś miłosierdzie mógł poznać Jego.
Byś innym, Boga przedstawiał z ochotą,
nie kryjąc pod korzec, światła swego!

Podziel się synu, podziel się z tymi,
co serca w sobie, pokorne mają.
Podziel się, bogactwami duchowymi,
niech także innych ubogacają!

Dodatkowe informacje