Jak najbliżej Boga...

Niech cię Bóg prowadzi, mój synu,
po wytkniętych torach, do celu.
Te nasze smutne, trudne dni przeminą,
choć wśród niepowodzeń, i zmagań wielu.

Bądź zawsze jak najbliżej Boga,
codziennie chodź drogą Chrystusa.
Niech nie zniechęcą cię na życia drogach-
przeszkody..! Idź wciąż śladami Jezusa!

Dodatkowe informacje