Opowiadaj o Bogu...

Opowiadaj o Bogu tym,
którzy Go jeszcze nie znają.
O Bożej dobroci, mów im,
być może, cię wysłuchają?

Być może, zachwycą się tym,
co Słowo Boże zawiera.
O Synu Bożym, powiedz im,
za co.., na krzyżu umierał!

Mów o radosnej tej wieści,
że Pan.., Królestwo założy!
Może coś, ze słów tych treści,
ktoś, do serca swego włoży?

Może kto, pokocha Boga,
zapragnie być dzieckiem Jego?
Uzna, iż światła jest droga..,
i piękna, ludu Bożego!

Być może ktoś.., jak niegdyś ty,
zapragnie, w Armii Pańskiej być!
Życie swe zechce złączyć z Nim,
i odtąd, wiarą w Boga-żyć?!

Wielka radość będzie jego,
i radość Aniołów w niebie!
Nie żałuj wysiłku swego,
gdy ktoś zechce, słuchać ciebie!

Dodatkowe informacje