Otwórzcie serc waszych drzwi...

Niechże mieszkańcy ziemi, Słów Pana słuchają,
niech słuchają też, niebiosa.
Bo z ust Jego, niczym rosa,
ub deszcz na trawy, Słowa kojące padają!

Słuchajcie wszyscy, co nie znacie jeszcze Pana,
bo dni Ostateczne-już są!

I tym, co Pana poznać chcą,
tym, najczystsza Prawda, może być pokazana!

Słuchajcie mieszkańcy ziemi, Słów Świętych Pana,
których treści, pełna Księga..!
W których miłość.., i potęga,
i nadzieja dla świata-pewna, zapisana!

Słuchajcie wszyscy, którzy Prawdę miłujecie,
że naprawdę.., istnieje Bóg!
Że wiara, jest najlepszą z dróg,
jaką, idąc przez ten grząski świat, wybierzecie!

Niechże mieszkańcy ziemi, Słów Pana słuchają,
Jego Słowa, jak muzyka.
Serce i kości przenika,
Jego Słowa, balsamem dla duszy się stają!

On.., zszedł na ziemię, choć jest Synem Bożym,
On..., drugim Adamem się stał.
Gdyż jego grzech odkupić chciał,
cierpiał.., i marł na krzyżu, za jego winę!

Słuchajcie, którzyście otwarci na słuchanie,
bowiem ta święta, Pańska krew,
zgasiła, słuszny Boski gniew.
Dając światu, w Królestwie Bożym, zmartwychwstanie!

Słuchajcie.., niech się umysły wszystkie otworzą,
bo miłość jest w Słowach Jego.
Szansa, do życia wiecznego,
dla tych, co serca swoje.., u stóp Boga złożą!

Nie traćcie czasu, bowiem dni ostatnie już,
a kto, dziś.., przyjdzie do pana,
temu Prawda będzie dana,
która go wesprze, i posili, wśród życia burz!

Przyjdźcie do mnie.., mówił, którzyście spracowani,
Ja jestem chlebem żywota!
Ja jestem światłością świata,
Jezus, ten lud ukochał.., choć on Go, wciąż rani!

Dodatkowe informacje