Piękny charakter...

Aby być piękną osobą,
charakter piękny trzeba mieć!
Bo charakter, jest ozdobą,
którą ceni Pan nasz z nieba!

Charakter jest, jak ubranie,
trzeba o czystość dbać jego.
Jeśli splamiony zostanie,
natychmiast, zmyj plamy z niego!

Plamy.., to są skazy ciała,
ludzkie upadki, słabości.
Jeśli dobrze zrozumiałaś,
to wiesz, co to.., żyć w czystości!

Nie kalaj ust swych, słowem złym,
wyrzuć z umysłu, myśli złe!
Pielęgnuj Prawdę w życiu swym,
pozwól rodzicom, uczyć cię!

Nie pozwól by świat, wciągnął cię,
w coś.., co czynić się nie godzi!
Bogu podobać staraj się,
nie błądzi.., to z Bogiem chodzi!

Dodatkowe informacje