Posiadłość ludu Bożego...

Czymże jest serce dobre i prawe,
czymże jest serce, długo cierpliwe?
Czymże jest serce znoszące, niesławę,
a czasami krzywdy, niesprawiedliwe!

Czym jest serce pokorne, łagodne,
które się zaprzeć potrafi siebie.
Dla sprawy Pańskiej.., miłości i zgody,
niosące pomoc bliźniemu w potrzebie.

Czym jest serce, które w sobie nosi,
Prawo Boże.., święte Słowa Jego.
Czymże jest serce które światu głosi,
miłość Chrystusa-zmartwychwstałego!

Czymże jest serce które się dzieli,
pięknem Prawdy Bożej, z bliźnim swoim.
Co pragnie smutne serce rozweselić,
mówiąc Królestwie, co już-w progu stoi!

Czym jest serce, co Pana miłuje,
czym jest serce-które ufa Bogu?
Gdy takie serce w tobie się znajduje-
to nosisz w sobie, łaskę Pańską, drogą.

Serce dobre, to cenna ozdoba,
piękna posiadłość Bożego ludu.
Prawe serce, Bogu się podoba,
dla tej posiadłości.., nie żałujmy trudu!

Gdy czynisz wszystko.., nasz Pan obiecuje,
iż z tej posiadłości, mieć będziesz owoce.
Bóg daje Prawdę tym, kto Mu ofiaruje,
posiadłość wzniesioną-na Pańskiej Opoce!

Dodatkowe informacje