35 szczególnych proroctw, o Mesjaszu,

które wypełniły się w Jezusie-

w ciągu 24 godzin...

Że przez przyjaciela miał On, być zdradzony,
za trzydzieści srebrników, sprzedany być miał.
Że garncarzowi pieniądze miały być rzucone.
że miał wołać do Boga.., a Bóg odpowiedź Mu dał!

Że, Jego Uczniowie, opuścić Go mieli,
miał być oskarżony przez świadków fałszywych!
Że miał być bity w policzek, laską lub trzciną,
że miał być ubiczowany, Mesjasz sprawiedliwy!

Mieli pluć na Niego,. Pięściami twarz bili,
że aż oblicze Jego, miało być zeszpecone.
Że miał milczeć, przed oskarżycielami Swymi,
że wzgardzonym miał być, i przez lud-odrzucony!

Że zraniony miał być, i posiniaczony,
że przebite być miały stopy, i ręce Jego.
Że z przestępcami miał On być policzony,
choć nie było w Nim, winy.., nie uczynił nic złego!

Że miał się modlić, za prześladowców Swoich,
że lud z pogardą miał potrząsać głowami.
Że na widok Jego.., miał się naigrywać i dziwić,
że miano dzielić się, Jego szatami!

Że o szaty Jego, miały być rzucone losy,
że w południe, ciemność ziemię okryć miała.
Że miał zawołać donośnym głosem-
Boże mój..! Boże mój, czemuś mnie opuścił?!

Że Mesjasz, miał odczuwać pragnienie,
że mieli Mu podać, żółć i ocet do picia.
Miał wylać na śmierć, Swoje ludzkie istnienie,
że ofiarą za grzech, stać się miało, Jego życie!

Że miał powierzyć Swego ducha, w Boże ręce,
nie za własne grzechy miał być zabitym.
Że przyjaciele Jego, mieli stać z dala.., gdy w męce-
Nauczyciel ich, konał.., do krzyża przybity!

Że Jego kości, nie miały być złamane,
że miał być przebity włócznią bok Jego.
Że miał doznać porażenia serca.., że pochowany
miał być, w grobowcu.., człowieka bogatego!

 

Dodatkowe informacje