Słów Bożych światło...

Żal mi, że nie chcesz podążać ze mną,
jedną drogą, w tym samym kierunku.
Że me wysiłki były próbą, daremną,
przedstawienia ci, Bożego wizerunku!

Lecz cóż, wybór do ciebie należy.
Dobrze, gdy człowiek wybór mieć może.
Lecz ten, kto już dziś Bogu uwierzył,
W trudnych dniach życia, ma wsparcie Boże!

Ci, którzy już teraz Bogu służą..,
od fałszu i błędu są wolnymi.
Zwyciężają w walce z życia burzą,
gdyż duchowo, stają się silnymi!

Kiedy zbyt ciężkim ich krzyż się staje,
w modlitwie do Pana uciekają.
Pan Jezus ramię im Swe podaje,
i wierni, tę pomoc, odczuwają!

Ci, którzy Jezusa chodzą drogą,
w ciemnościach świata, nie pozostają.
Ze Słów Bożych światło czerpać mogą,
nawet ,,maluczcy,, Plan Boga znają!

O tej Prawdzie, powiedzieć ci chciałam,
która ludziom daje, pokój ducha.
Nim umrę, dać ci to światło chciałam,
lecz o Bogu, nie chcesz nawet słuchać!

No cóż, wybór do ciebie należy,
choć mi żal, iż duchowo, jesteś sam!
Że k
ażde z nas, samotnie swą drogą bieży,
lecz ja, wciąż otwarte serce, dla ciebie mam!

Człowiek pokorny, ma łaskę Boga,
a pokory uczył Jezus właśnie!
Pełna nadziei jest Pańska droga,
szczęśliw, kto pozna Prawdę,.., nim zgaśnie!

Dodatkowe informacje