Śpiewanie Bogu...

Śpiewanie Bogu pieśni.., Hymnów śpiewanie,
niech płynie z serc miłością związanych.
Niech się wyrażeniem Uwielbienia stanie,
dla Boga i Jezusa, przez lud oddany!

Śpiewajmy Bogu.., niech w świat pieśni polecą,
niech się nasycą pieśnią-przestworza.
Śpiewajmy pieśni co świat oświecą,
niech pieśni mówią, jaką jest miłość-Boża.

Śpiewajmy Bogu pieśni...,Hymny śpiewajmy,
śpiew z wielu ust, niech do nieba wzleci!
Wspólną pieśnią Bogu Chwałę dajmy,
my.., miłujące Go, całym sercem-dzieci!

Dodatkowe informacje